Nowoczesne technologie dla przemysłu, czyli jak Przemysł 4.0 rewolucjonizuje współczesną gospodarkę produkcyjną

Narzędzia

20-06-2021

Nowoczesne technologie dla przemysłu, czyli jak Przemysł 4.0 rewolucjonizuje współczesną gospodarkę produkcyjną

Nowoczesne technologie dla przemysłu, czyli jak Przemysł 4.0 rewolucjonizuje współczesną gospodarkę produkcyjną

Koncepcja przemysłu 4.0 dokonuje na naszych oczach rewolucji w projektowaniu, produkcji, obsłudze, a także serwisie produktów i systemów produkcyjnych. Coraz lepsza komunikacja i interakcja pomiędzy częściami, maszynami oraz ludźmi sprawiają, że systemy produkcyjne stają się szybsze i efektywniejsze. Produkcja składająca się dotychczas z pojedynczych, zautomatyzowanych elementów zostaje przekształcona w pełni zintegrowane i zautomatyzowane urządzenia, które się ze sobą komunikują. Nowoczesne technologie dla przemysłu to ogromna szansa na zwiększenie elastyczności, szybkości, produktywności i jakości produkcji na miarę XXI wieku.

Człowiek i maszyna w produkcyjnej harmonii

Robotyzacja i automatyzacja, z którymi mamy obecnie do czynienia w ramach Przemysłu 4.0, czyli tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, to rozwiązania wykorzystujące w procesach produkcyjnych roboty przemysłowe, co z kolei pociąga za sobą konieczność integracji pracy człowieka i maszyny. Co więcej, koncepcja ta obejmuje również przetwarzanie danych oraz wdrażanie nowych technologii, a także digitalizację produkcji, która polega na połączeniu ze sobą urządzeń oraz systemów, m.in. za pośrednictwem internetu (szybka analiza danych produkcyjnych).

Nieliniowo i niestandardowo, a autonomicznie

Nowoczesne technologie dla przemysłu mają na celu doprowadzić do odejścia od procesów liniowych oraz tradycyjnych sposobów zarządzania produkcyjnego na rzecz procesów nieliniowych oraz rozbudowanej sieci połączeń. W efekcie powstają autonomicznie działające systemy, zmieniające swoją strukturę oraz funkcje, produkcja staje się elastyczniejsza oraz bardziej spersonalizowana, a wdrożenie nowych technologii (np. chmury obliczeniowe, druk przyrostowy, analiza Big Data, sztuczna inteligencja, roboty współpracujące) ma pomóc m.in. w zminimalizowaniu udziału pracowników w procesach wytwarzania, poprawie wydajności i jakości wytwórczej oraz zmniejszeniu kosztów.

Nowoczesne technologie dla przemysłu to większe zatrudnienie

Zakłada się, że w ciągu najbliższych lat przemysł 4.0 obejmie zdecydowaną większość przedsiębiorstw, maksymalizując produktywność we wszystkich sektorach gospodarki. Z kolei coraz większe zapotrzebowanie firm na innowacyjny sprzęt i aplikacje danych, oraz na nowoczesne technologie dla przemysłu, a także większy popyt konsumencki na szerszą gamę jeszcze bardziej spersonalizowanych produktów sprawi, że przychody takich firm będą szybko i systematycznie rosnąć.

Wzrost produkcji zwiększy popyt zatrudnienia szczególnie wśród wykwalifikowanych automatyków i inżynierów, a także pracowników z kompetencjami w zakresie rozwoju oprogramowania i branży IT. Według ekspertów, zwiększenie udziału robotów w procesach produkcyjnych będzie wymagać większego wsparcia pracowników. Dzięki specjalnym sensorom inteligentne urządzenia będą w stanie gromadzić dane na temat wykonywanej przez siebie pracy, co pozwoli na przewidywanie ewentualnych awarii oraz optymalizację całego procesu produkcji. Co więcej, dzięki nowoczesnym technologiom, roboty będą w stanie się uczyć i rozwiązywać złożone problemy, a także podejmować autonomiczne decyzje.

Wielopłaszczyznowa współpraca

Furorę w automatyce przemysłowej robią ostatnio tzw. roboty współpracujące, które mogą się poszczycić niezwykle zaawansowanymi układami sterowania. Ich ogromną zaletą jest szybkość wdrażania się w zadania oraz możliwość natychmiastowego i sprawnego ich przeprogramowania. Podstawowym zadaniem robotów współpracujących jest wielopłaszczyznowa kooperacja z człowiekiem i wykonywanie nawet najbardziej czasochłonnych oraz problematycznych zadań. Ich łatwość wdrażania się w procesy oraz brak konieczności posiadania przez pracowników specjalistycznej wiedzy dotyczącej programowania tego typu maszyn to największe zalety robotów współpracujących.

nowoczesne technologie dla przemysłu

Podobne artykuły