Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami – na czym polega i kto może je wykonywać?

Nieruchomości

12-10-2020

Termin zarządzanie nieruchomościami coraz częściej pojawia się w kontekście właścicieli budynków i wspólnot mieszkaniowych. Czynność ta polega na bieżącej obsłudze nieruchomości, która przebiega poprzez sprawowanie nad nią bieżącej administracji oraz kierowanie różnego rodzaju pracami technicznymi i konserwacyjnymi. Zarządzanie nieruchomościami jest najczęściej realizowane przez profesjonalne firmy zatrudniające własnych zarządców oraz innych specjalistów.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Nie każdy właściciel nieruchomości ma czas oraz wiedzę niezbędne do prawidłowego kierowania swoją własnością. Specjalnie z myślą o takich osobach powstała usługa zarządzanie nieruchomościami, która ma na celu zdjęcie z barków właścicieli nieruchomości wszystkich obowiązków związanych z ich prawidłowym kierowaniem. Usługa ta jest dedykowana zarówno dla prywatnych właścicieli budynków, jak i wspólnot mieszkaniowych.

Firmy zarządzające nieruchomościami zajmują się wszystkim, co dotyczy danej nieruchomości. Opieka nad budynkiem może mieć bowiem różne wymiary oraz powinna zostać umiejętnie dostosowana do indywidualnych potrzeb. Dotyczy ona takich sfer funkcjonowania nieruchomości, jak m. in. finanse, administracja, stan techniczny oraz kwestie prawne. Główną rolę w zarządzaniu nieruchomościami pełni zarządca, który przejmuje kontrolę nad budynkiem oraz dba o jego prawidłowe funkcjonowanie.

Zadaniem zarządcy nieruchomości jest dbanie o czystość, dobry stan instalacji, kwestie terminowego regulowania opłat oraz dopełnienie wszelkich formalności prawnych i administracyjnych. W tym celu zarządca powołuje wykwalifikowanych pracowników, którzy realizują w jego imieniu poszczególne czynności – zajmują się m. in. sprzątaniem na terenie budynku i należących do niego terenów, dokonują bieżących napraw i remontów oraz czuwają nad kwestiami formalnymi.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami – na czym polega i kto może je wykonywać?

Kiedy warto skorzystać z usługi zarządzanie nieruchomościami i komu powierzyć jej realizację?

Usługa zarządzanie nieruchomościami jest skierowana przede wszystkim do właścicieli nieruchomości komercyjnych i wspólnot mieszkaniowych. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, którzy chcą zdjąć ze swoich barków obowiązki oraz odpowiedzialność za zarządzanie swoją własnością oraz powierzyć te zadania profesjonalnej firmie, która zatroszczy się o ich nieruchomość w najlepszy możliwy sposób. Zarządzanie nieruchomościami jest bowiem niełatwą profesją, która do prawidłowej realizacji wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia.

Z powierzeniem zarządzania nieruchomościami zewnętrznej firmie wiążą się liczne zalety. Należy do nich oszczędność czasu, zapewnienie budynkowi funkcjonowania zgodnego z oczekiwaniami jego użytkowników oraz przepisami prawnymi, a także znaczące oszczędności finansowe. Wykwalifikowani zarządcy nieruchomości mają na celu nie tylko zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania tu i teraz, ale także zwiększenie jej wartości w przyszłości, co w dłuższej perspektywie czasowej przynosi jej właścicielowi także istotne korzyści materialne.

Podobne artykuły