Jak kupić dom na egzekucji komorniczej?

Nasze porady

18-01-2021

Zakup nieruchomości to dla wielu bariera, którą trudno pokonać. Procedury kredytowe obfitują w coraz większe wymagania, dlatego też kupujący starają się szukać innych dróg w celu nabycia własnego mieszkania. Jednym ze sposobów jest zakup domu z licytacji komorniczej. Co warto o tym wiedzieć?

Czym jest licytacja komornicza

Do licytacji dochodzi wówczas, gdy dłużnik uchyla się od spłacania swoich zobowiązań związanych bezpośrednio z nieruchomością. Komornik próbujący wyegzekwować należności, ostatecznie wystawia nieruchomość na sprzedaż. Powodów, dla których rozpoczyna się procedura, jest wiele. Licytacja może być efektem bankructwa firmy, uchylania się od spłacania rat kredytowych, czy brak porozumienia pomiędzy małżonkami podczas rozwodu – wtedy sędzia również decyduje o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż i podziale otrzymanej sumy między stronami.

Aby licytacja doszła do skutku

Istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione przez komornika, zanim dojdzie do licytacji. Podstawowym obowiązkiem jest dokonanie obwieszczenia o licytacji nieruchomości. Musi to nastąpić minimum dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem. Takie informacje można znaleźć w sądach rejonowych, urzędach gminy i miasta, w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych kancelarii komorniczych.

Kolejnym warunkiem jest ustalenie ceny wywoławczej. Nie może ona przekraczać ¾ wartości rynkowej nieruchomości.

Jak kupić dom na egzekucji komorniczej?

Kto może wziąć udział w licytacji?

W zasadzie każdy może przystąpić do licytacji nieruchomości. Może być to osoba prywatna lub podmiot prawny. Przystąpienie do licytacji obwarowane jest kilkoma warunkami.

Potencjalny nabywca nie może być spokrewniony z rodziną dłużnika, nie może też być cudzoziemcem bez zezwolenia. W licytacji nie mogą wziąć udziału również urzędnicy oraz sam komornik, zajmujący się sprawą. Z zakupu nieruchomości wykluczone są także osoby, które wygrały poprzednią licytację, lecz nie wpłaciły wymaganej kwoty.

Osoby chcące wziąć udział w licytacji, zobowiązani są do wpłacenia wadium. Jest to warunek konieczny i stanowi rodzaj zabezpieczenia. Wysokość wadium to 10% sumy oszacowania – kwota ta ulega zwrotowi, gdy osoba nie wygra licytacji.

Co warto zrobić przed przystąpieniem do licytacji?

Nikt nie będzie kupował przysłowiowego kota w worku, dlatego w ciągu dwóch tygodni przed licytacją nieruchomość można obejrzeć. To dobra okazja do rozmowy z lokatorami i zadawania pytań o stan techniczny mieszkania. Przede wszystkim należy poznać stan prawny nieruchomości. W tym celu należy zajrzeć w księgi wieczyste, aby mieć pewność, że mieszkanie nie jest obciążone prawem dożywocia. Jako potencjalny nabywca, osoba ta ma również prawo sprawdzić wypis z rejestru gruntów czy akta postępowania egzekucyjnego.

Licytacja nieruchomości jest prowadzona w formie ustnej. Wygrywa ją osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę po trzykrotnym przebiciu. Wylicytowaną kwotę w całości należy wpłacić w ciągu 14 dni od zakończonej licytacji.

Partnerem materiału jest komornik sądowy – komornik Warszawa Wola.

Podobne artykuły