Przejście kablowe - jakie standardy powinno spełniać?

Nasze porady

26-08-2020

Rozprowadzenie przewodów elektrycznych należy powierzać wyłącznie profesjonalistom, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo użytkowników konkretnego budynku. Wszystko musi zostać należycie i szczelnie podłączone, by wykluczyć ewentualne zagrożenia. Prawidłowe przejście kablowe zapobiega między innymi zawilgoceniom powierzchni oraz przedostawaniu się wody do piwnic.

Przejście kablowe - jakie standardy powinno spełniać?

Dlaczego przejście kablowe jest tak istotne?

Każde przejście kablowe służy właściwemu zabezpieczeniu instalacji przewodów elektrycznych w budynkach. Jeżeli zostaną one pominięte, lub zastosuje się złej jakości produkty, może skończyć się to zniszczeniem całej instalacji oraz wykorzystywanych urządzeń. Ich naprawa nie zawsze jest możliwa, dlatego niezbędne jest wówczas wykonanie i zakup nowych, co wiąże się z kolejnymi kosztami. Najważniejsze jest zachowanie szczelności w przejściach kablowych, możliwe jest zastosowanie nowoczesnych form takich zabezpieczeń. Na ich korzyść przemawia przede wszystkim fakt łatwości montażu i niezawodności uszczelniania na długie lata użytkowania budynku. Do takich zadań idealnie nadają się na przykład kołnierze z termozgrzewalnej papy, które znajdują zastosowanie w płaskich dachach. W ten sposób można wyprowadzić na dach budynku wszelkie niezbędne kable, węże i pozostałe nośniki różnych mediów. Co ciekawe, taki produkt nie wymaga konserwacji ani przeprowadzania regularnych kontroli. W zależności od konstrukcji dachu można oczywiście wybrać inne rozwiązania, gdyż producenci pozostawili naprawdę duży wybór, który śmiało można dostosować do potrzeb. Zastosowanie wysokiej jakości przejścia kablowego regulują również przepisy prawa, zgodnie z którymi wymagane jest zapewnienie maksymalnego zabezpieczenia przed wybuchem pożarów.

Jakie właściwości powinno mieć każde przejście kablowe?

Przejście kablowe powinno być przede wszystkim odpowiednio dobrane pod względem odporności ogniowej. Ponadto muszą być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wymaganiami przekazanymi przez Aprobatę Techniczną. Ważne jest, by wykonane przejście kablowe spełniało wszelkie wymaganie technologiczne, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z ofert znanych producentów, którzy przestrzegają wszystkich norm i przepisów. Wśród stosowanych zabezpieczeń przejść kablowych znajdują się między innymi skrzynki kablowe, płyty z wełny mineralnej, pianki i zaprawy ognioochronne, modułowe dławiki kablowe oraz poduszki ognioochronne. Najczęściej wykorzystuje się płyty z wełny mineralnej, którymi zabezpiecza się przejścia z obu stron, a w kolejnych krokach pokrywa się je specjalną farbą ognioochronną. Jeżeli pojawiają się szczeliny, zapełniane są wełną oraz szpachlowymi masami. Główną zaletą jest łatwość wykonania takiego zabezpieczenia i lekka konstrukcja, czasami może jednak ulec uszkodzeniom mechanicznym. Wszystkie produkty o właściwościach ognioochronnych także są dobrym rozwiązaniem – chodzi głównie o pianki i bloczki, które równie łatwo się montuje. Można również postawić na skrzynki kablowe, jednak przy zbyt dużej ilości kabli nie jest to najlepsza alternatywa.

Podobne artykuły