Jakie zmiany wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych?

Narzędzia

20-10-2021

26 marca 2020 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 roku miały wejść w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Przepisy te miały zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 roku. Ze względu na pandemię koronawirusa ich wprowadzenie zostało jednak odsunięte w czasie. Finalnie nowe przepisy weszły w życie w dniu 26 października 2020 roku. Co zatem warto wiedzieć na temat nowych wymagań w eksploatacji urządzeń energetycznych?

Czego dotyczą przepisy nowego rozporządzenia?

Nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu określają wymagania bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych, gazowych, cieplnych i elektroenergetycznych. Przepisy te odnoszą się do tych prac, które wykonywane będą w podziemnych zakładach górniczych oraz do prac, w których stosuje się urządzenia i instalacje energetyczne w obiektach jądrowych, a także do wszelkiego rodzaju prac z wykorzystaniem urządzeń energetycznych powszechnego użytku.  

Jakie zmiany wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych?

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie

Wśród zmian, które zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem możemy wyróżnić między innymi: uściślenie, ujednolicenie bądź rozszerzenie niektórych definicji, zmiany w wykazie prac, co, do których przepisy tego rozporządzenia nie mają zastosowania czy też zmiany w wykazie prac eksploatacyjnych, które stwarzają ryzyko wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia. Istotną zmianą jest również wydłużenie okresu, w którym należy przechowywać polecenie pisemne z 30 do 90 dni. Należy także zaznaczyć, że nowe rozporządzenie stworzyło również czytelne kryteria, co do tworzenia zasad, w jaki sposób mają być eksploatowane urządzenia energetyczne. W myśl nowych przepisów pracodawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji eksploatacji tego typu urządzeń.

Podobne artykuły