Nowoczesne technologie dla przemysłu, czyli jak Przemysł 4.0 rewolucjonizuje współczesną gospodarkę produkcyjną

Narzędzia

20-06-2021

Nowoczesne technologie dla przemysłu, czyli jak Przemysł 4.0 rewolucjonizuje współczesną gospodarkę produkcyjną

Koncepcja przemysłu 4.0 dokonuje na naszych oczach rewolucji w projektowaniu, produkcji, obsłudze, a także serwisie produktów i systemów produkcyjnych. Coraz lepsza komunikacja i interakcja pomiędzy częściami, maszynami oraz ludźmi sprawiają, że systemy produkcyjne stają się szybsze i efektywniejsze. Produkcja składająca się dotychczas z pojedynczych, zautomatyzowanych elementów zostaje przekształcona w pełni zintegrowane i zautomatyzowane urządzenia, które się ze sobą komunikują. nowoczesne technologie dla przemysłu to ogromna szansa na zwiększenie elastyczności, szybkości, produktywności i jakości produkcji na miarę XXI wieku.

Człowiek i maszyna w produkcyjnej harmonii

Robotyzacja i automatyzacja, z którymi mamy obecnie do czynienia w ramach Przemysłu 4.0, czyli tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, to rozwiązania wykorzystujące w procesach produkcyjnych roboty przemysłowe, co z kolei pociąga za sobą konieczność integracji pracy człowieka i maszyny. Co więcej, koncepcja ta obejmuje również przetwarzanie danych oraz wdrażanie nowych technologii, a także digitalizację produkcji, która polega na połączeniu ze sobą urządzeń oraz systemów, m.in. za pośrednictwem internetu (szybka analiza danych produkcyjnych).

Nieliniowo i niestandardowo, a autonomicznie

Nowoczesne technologie dla przemysłu mają na celu doprowadzić do odejścia od procesów liniowych oraz tradycyjnych sposobów zarządzania produkcyjnego na rzecz procesów nieliniowych oraz rozbudowanej sieci połączeń. W efekcie powstają autonomicznie działające systemy, zmieniające swoją strukturę oraz funkcje, produkcja staje się elastyczniejsza oraz bardziej spersonalizowana, a wdrożenie nowych technologii (np. chmury obliczeniowe, druk przyrostowy, analiza Big Data, sztuczna inteligencja, roboty współpracujące) ma pomóc m.in. w zminimalizowaniu udziału pracowników w procesach wytwarzania, poprawie wydajności i jakości wytwórczej oraz zmniejszeniu kosztów.

Nowoczesne technologie dla przemysłu to większe zatrudnienie

Zakłada się, że w ciągu najbliższych lat przemysł 4.0 obejmie zdecydowaną większość przedsiębiorstw, maksymalizując produktywność we wszystkich sektorach gospodarki. Z kolei coraz większe zapotrzebowanie firm na innowacyjny sprzęt i aplikacje danych, oraz na nowoczesne technologie dla przemysłu, a także większy popyt konsumencki na szerszą gamę jeszcze bardziej spersonalizowanych produktów sprawi, że przychody takich firm będą szybko i systematycznie rosnąć.

Wzrost produkcji zwiększy popyt zatrudnienia szczególnie wśród wykwalifikowanych automatyków i inżynierów, a także pracowników z kompetencjami w zakresie rozwoju oprogramowania i branży IT. Według ekspertów, zwiększenie udziału robotów w procesach produkcyjnych będzie wymagać większego wsparcia pracowników. Dzięki specjalnym sensorom inteligentne urządzenia będą w stanie gromadzić dane na temat wykonywanej przez siebie pracy, co pozwoli na przewidywanie ewentualnych awarii oraz optymalizację całego procesu produkcji. Co więcej, dzięki nowoczesnym technologiom, roboty będą w stanie się uczyć i rozwiązywać złożone problemy, a także podejmować autonomiczne decyzje.

Wielopłaszczyznowa współpraca

Furorę w automatyce przemysłowej robią ostatnio tzw. roboty współpracujące, które mogą się poszczycić niezwykle zaawansowanymi układami sterowania. Ich ogromną zaletą jest szybkość wdrażania się w zadania oraz możliwość natychmiastowego i sprawnego ich przeprogramowania. Podstawowym zadaniem robotów współpracujących jest wielopłaszczyznowa kooperacja z człowiekiem i wykonywanie nawet najbardziej czasochłonnych oraz problematycznych zadań. Ich łatwość wdrażania się w procesy oraz brak konieczności posiadania przez pracowników specjalistycznej wiedzy dotyczącej programowania tego typu maszyn to największe zalety robotów współpracujących.

Podobne artykuły